555 Sardines Barangay Invasion

Mga Pangga! Tuluy-tuloy ang saya ngayong Ber months dahil nagbabalik ang ating Barangay Invasion - now in partnership with 555 Sardines! Abangan ang mga surpresang hatid namin dahil bukod sa games at prizes, makakassama niyo pa ang inyong mga paboritong Energy FM DJs!

Abangan ang 555 Sardines Barangay Invasion at baka Barangay niyo na ang susunod naming bisitahin! For more details, bisitahin ang aminng Official Facebook page and Instagram account (@energyfm1067) at patuloy na tumutok sa 106.7 Energy FM!
    Comments